Registrácia

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, email, telefonné čislo,) pre účel pomoci s pandémiou Korona vírusu na Slovensku a v rozsahu tu uvedenom spoločnosti Elite Solutions, s. r. o., IČO: 36760960. Súhlasím s poskytnutím osobných údajov treťej osobe za účelom kontaktu a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však do 6 mesiacov. Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZoOU), najmä: poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné, svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese sídla reklamnej agentúry, právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Polia označené * sú povinné.